Policy

 1. New 2019-06 Vad styr svenskarnas attityder till skatter? (with Daniel Waldenström) Ekonomisk Debatt, Vol 47, Nr 4/2019 [link]
 2. New 2019-04-25 Rapport för Expertgruppen i Offentlig Ekonomi: ”Skillnad på marginalen – en ESO-rapport om reformerad inkomstbeskattning” (with Håkan Selin) [link] [summary in English]
 3. ”Kapitalbeskattningens förutsättningar i Sverige” (with Daniel Waldenström and Åsa Hansson) Ekonomisk Debatt, Vol 46, Nr 2/2018.[pdf]
 4. ”Kapitalbeskattningens förutsättningar”, SNS Konjunkturrådsrapport 2018, SNS Förlag, Stockholm, 2018 (with Daniel Waldenström and Åsa Hanssson)[pdf]
 5. ”Gender Wage Gap and the Welfare-Enhancing Role of Parental Leave Rules”, ifo DICE Report 15 (2), 2017, 03-07 (with Tomer Blumkin and Luca Micheletto) [pdf]
 6. ”Välfärdsekonomi ur svenskt perspektiv” Ekonomisk Debatt (Journal of the Swedish Economic Association), Vol 42, Nr 4/2014
 7. ”Makten över Skatten – optimal beskattning med ett globalt perspektiv” Sysselsättning och Tillväxt i Europa, Global Utmaning (2013) [pdf]
 8. ”Finns det en anhopning av skattebetalare vid brytpunkten för statlig inkomstskatt?”
  Ekonomisk Debatt (Journal of the Swedish Economic Association), Vol 40, Nr. 1/2012. (with Håkan Selin) [pdf]
 9. ”Vad är Optimal Beskattning?” Framtider, Nr. 3/2010, Institute for Future Studies (with Thomas Aronsson and Sören Blomquist)

SNS Konjunkturrådsrapport 2018: Kapitalbeskattningens förutsättningar, Stockholm: SNS förlag. (med Daniel Waldenström och Åsa Hansson), January 2018 (in Swedish). [more info][pdf download]